En Kısa Zamanda İngilizce Öğrenmek

En Kısa Zamanda İngilizce Öğrenmek

En Kısa Zamanda İngilizce Öğrenmek

 

Öncelikle belirtmek gerekir ki, bu ister İngilizce olsun, ister başka bir dil; öğrenilmek istenilen yabancı dilin sistematik çalışma, tekrar, pratik gibi birçok dikkat edilmesi gereken durumları vardır. Ancak bunlardan önce piyasada bulunan birçok metodun iyi algılanıp değerlendirilmesi ve kişiye özel, kendinize has bir yöntemde karar kılmanız gerekecektir. Çünkü seçilecek yanlış bir metodu sizin öğrenme hevesinizi kırabileceği gibi, zaman kaybına da yol açacaktır.

Hızlı ve etkili bir şekilde yabancı dil öğrenme konusu üzerine bir bilim dalı bile vardır.

 

Bilimsel Çalışmalara Göre Hızlı İngilizce Öğrenmenin Yolları

  1. İngilizce Dinleme :Dil öğrenme konusunda, bilim adamlarının kabul ettikleri 2 çeşit öğrenme yolu vardır. Bunlardan biri “Bilinçsiz, Farkında Olmadan” öğrenme, diğeri ise örtük, yani öğrenmeye çalıştığımız yoldur.

Çabalayarak öğrenme stilinde, özellikle İngilizce bir şeyler dinlediğimizde lehçe, şive anlamında mutlaka bir şeyler kaptığmız, bilim adamları tarafından açıklanmıştır. Çünkü, not alınsa da, alınmasa da, dinlendiği taktirde, dikkat vermesek bile telaffuz, aksan, yöresel kelime ve gramer gibi yönler insanın içine yer edebilmektedir. Hatta öyle bir durum vardır ki, bilim adamları yabancı dil öğrenmek veya yabancı kelime öğrenmek için uzun uzadıya enerjiye ihtiyaç duyulmadığını, yalnızca yabancısı olduğumuz kelimeyi dinleyerek bile anlam, telaffuz bakımından çok ileri seviyelere gelinebileceği belirtildi. Bu bağlamda, izleyebileceğiniz yabancı dil veya alt yazılı bir film, yabancı bir şarkı dinlemek bile büyük faydalar doğurabilecektir.

 

  1. Benzerlikler; Birçok yabancı dilde, başka dillerde kullanılmayan veya seyrek kullanılan sesler bulunabilmektedir. Bu farklılıkların yanında, bazı sesler bakımından da benzerlikler mevcuttur. İnsanoğlunun algısı doğumundan itibaren bazı algılara açıktır. Bu bağlamda, bir kelimenin telaffuz veya yazılışı konusunda tereddüt yaşandığı taktirde, içgüdülerin takibi halinde büyük olasılıkla doğru seçenek ortaya çıkabilecektir. Örnek vermek gerekirse, bir kelimenin başında “bl” harf sırasının gelme olasılığı “lb” şeklinde gelmesinden çok daha fazladır. Kelimelerin telaffuzu sırasında deneme yoluyla mantık daha rahat kavranabilecektir.
  2. Yeni Seslerin Ayrıca Öğrenilmesi; bilimsel araştırmalara göre yeni bir dil öğrenilmesi insan beyninin biçimini değiştirmekte ve beynin büyümesini sağlamaktadır. Beyin ne kadar büyürse, yabancı dil öğrenmek de o kadar kolay olmakta. Ayrıca şunu da bilmekte fayda var ki, insan beyni farklı ses gruplarına da farklı tepkiler vermektedir. Bunun için anadil ile aynı veya çok benzer olan seslerin yanında, yeni duyulan seslere çalışmaya ağırlık vermek, yabancı dil öğreniminde çok daha faydalı olmaktadır. Ayrıca normal telaffuz yanında yavaş bir şekilde söylenilen kelimelerin anlayışı daha da kolaylaştırdığı ve öğrenimi hızlandırdığı da ispat edilmiş bir gerçektir. Telaffuz konusunda sıkıntı yaşanılan harf ya da kelimeleri yavaştan hızlıya doğru birkaç kez dinlenilmesi durumunda, algı güçlenecek telaffuz çok daha başarılı olacaktır.
  3. Sözcük Çağrışımları; bu yolla kelimelerle gerçek hayatta karşımıza çıkan nesne, olay veya canlılarla bağlantı kurmak, kelime öğrenilmesi bakımından büyük fayda sağlayacaktır. Örnek vermek gerekirse, İngilizcede “bee” olarak geçmekte olan ve “mee” şeklinde bildiğimiz hayvan sesini duyacak olsak, bunun koyun gibi bir hayvanla ilişkilendiririz. Aynı şekilde kış resmi veya kar resmi ile İngilizcedeki “winter” (kış), “cold” (soğuk), “snow” (kar) gibi kelimelerin çağrışımı da kolay olur. Bu şekilde çağrışımlarla kelimelerin ezberlenmesi, hatırlanması çok daha kolay olacaktır.
  4. Kuralları Ezberlemek Yerine, Kurgu Olarak Ezber Yap; bazen kuralları akılda tutmak büyük problem olabilmektedir. Böyle zamanlarda işin mantığını kavramak çok daha mantıklı olabilmektedir. Mesela İngilizcedeki düzenli ve düzensiz fiilleri ezberlemek yerine, ne şekilde mod değiştirdiklerini, ne şekilde yalnızca ek aldıklarını veya yalın halde kaldıklarını anlamaya çalışmak çok daha başarılı bir şekilde hafızada tutmaya yarayacaktır.
  5. Sözcükler Yerine Sözcük Gruplarını Öğrenmek; dilimizde deyimlerde olduğu gibi, İngilizcede de “deyim” olmasa bile, bazen farklı kelimelerin bir araya gelmeleri bambaşka anlamları ortaya çıkarabilmektedir, ayrıca sıralanış olarak da farklı bir sıralama kullanıldığında da anlamsız ya da çok absürd sayılabilecek kelime öbekleri ortaya çıkabilmektedir. Örnek vermek gerekirse “take” almak, “care” dikkat, özen anlamına gelmektedir. Birlikte kullanıldıklarında ise “take care”, dilimizdeki “kendine iyi bak” anlamına gelmektedir. Ayrıca başka türlü bir örnek vermek gerekirse, “bread and butter” ile “butter and bread” kalıpları aynı gibi görünmektedir. Ancak doğru yazılışları “bread and butter” olarak geçer, tıpkı dilimizdeki gibi bir mantık bulunmaktadır bu örnekte. Nasıl ki dilimizde “Kerem ile Aslı” yazmak yerine “Aslı ile Kerem” dediğimizde kulağa tuhaf geliyorsa, İngiliz için de aynı durum söz konusu olacaktır.
  6. Müziklere Eşlik Et; İnsanların bir şeyler ezberlemesi ne kadar zor olursa olsun, melodi ile birlikte dinlediklerinde hafızalarında yer etme ihtimali çok daha fazladır. Hatta zaman zaman hiç dinlemediğimizi düşündüğümüz şarkıları bile mırıldanabilmekteyiz. Bu yüzdendir ki, yabancı dil öğrenimi sırasında da anlaşılır bir dilde söylenmiş olan yabancı şarkıları dinlediğimizde de hem ezber, hem telaffuz bakımından çok daha faydalı olacağı, akılda daha olay yer edeceği bir gerçektir.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× aklındakini sorabilirsin...