İngilizce Kursları Artık Demode Mi?

İngilizce Kursları Artık Demode Mi?

İngilizce Kursları Artık Demode Mi?

 

Teknoloji ve uzay çağında yaşadığımız şu dönemde, artık dünya sanki bir şehir halini almıştır. Hemen herkes, hemen her ülkeden bir vatandaşla karşılaşabilmekte, konuşabilmekte ve kaynaşabilmektedir. Bu yüzden de “ortak dil” kavramı daha da bir önem kazanmaya başlamıştır. Bu yüzden işverenler, işçi alımları sırasında yaptıkları veya yapacakları işlere bakmaksızın yabancı dil bilen personellere yönelmekte, iş alım sürecinde yabancı dil bilen kişileri bir adım öne almaktadırlar. Tam tersine, iş adaylarının yapacakları işe bakmaksızın ise yabancı dil bilmeyen adayları bir adım geriye itmektedirler. Bu yüzden de her geçen gün İngilizce öğrenme oranı artmaktadır.

Günümüzde, özellikle devlete ait okullarda yabancı dil eğitim seviyeleri yerlerdedir. Düz liselerden teknik liselere, meslek liselerinden fen liselerine kadar hemen her okulda yabancı dile eğitimi verilmekte, eğitim alan öğrenciler bir şekilde geçer not alarak okullarından mezun olmaktadırlar. Buna karşılık mezun olan ve yüksek not alan öğrencilerin büyük bir çoğunluğu yabancı uyruklu bir kişi ile iletişim bile kuramamaktadır. Bu yüzden de okuldan mezun olduktan sonra, kalifiye bir kişi olabilmek adına çeşitli kurs ve programlara katılarak İngilizce seviyelerini arttırmaya çalışmaktadırlar.

Kurs seçimleri gerçekleştirilirken birçok kriter ve ölçüt titizlikle araştırılıp incelenmelidir. Bu sayede kurs seçimi sırasında yapılabilecek yanlışlıklar giderilebilmekte, kurs seçimi sırasında hedeflenen başarı veya seviye yakalanabilmektedir.

Kurs seçimi yaparken ise, insanlar arasında fikir, bakış açısı ve imkanlar birlikte değerlendirildiğinde, kurs seçimlerinde çok fazla sabit fikirli insanlar olduğu, net bir şekilde ortaya çıkacaktır.

  • Örgün Dil Kursları; Bazı kesimlere göre oldukça demodeleşmiş bir yapıdır. Örgün diyebileceğimiz eğitmen ile öğrencinin yüz yüze gelerek iletişime geçmesi suretiyle yapılan derslerde birtakım avantajlar olduğu adar dezavantajlar da bulunmaktadır. Avantajlarına bakacak olursak;

 

1-Kurs Yöneticileri, diğer kursiyerler, kurs idaresi, kurs binası, eğitmen ve bunun gibi detayları öğrenmek ve takip etmek çok daha kolaydır.

2-Öğrenci, bizzat öğretmen ile yüz yüze iletişim kurarak eğitim alabildiğinden aklında takılan noktaları sorabilir, ders çalışan biriyse çözemediği soruları rahatlıkla alarak öğretmenin yanına gidebilir, gerek kurs ortamı, gerek kaynaklar ve öğretmenler çok daha net bir şekilde araştırılabilmektedir.

3-Ders saatleri, hocalar ve sınıflar genel olarak belli olduğundan, öğrenciyi düzene iten ve zorlayan bir işleyişe sahiptir.

 

  • Online Dil Kursları; özellikle teknolojinin hızlı ilerleyişi ile önemini arttırmaya başlamıştır. İnternet ortamından canlı ve etkileşimli olarak ya da daha sonra tekrar olarak izleme olanağı tanımaktadır. Online Dil Kurslarının birtakım avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır.

1-Belirli bir merkezi, binası bulunmadığından evden çıkıp kurslarda saatlerce beklemeye ve zaman harcamasına ihtiyaç yoktur.

2-Öğrencinin ihtiyaç ve yaşam koşulları birlikte değerlendirildiğinde, ister İnternet ortamında canlı olarak, istenirse çevrimdışı olarak sonradan izlemek ve takip etmek imkanı tanır. Bu bağlamda zaman sınırı olmadığından, esnek bir takvim izlenebilmektedirler.

3-Dersler İnternet ortamında takip edildiğinden, başkalarının sorabilecekleri gereksiz ve zaman kaybı olarak görülen sorular bulunmadığından, başkasının söylediği veya yaptığı şeyler öğrencinin dikkatini dağıtmamaktadır.

 

Yukarıda anlatılan hususların dikkatli ve tedbirli bir şekilde izlenmesi gerekmektedir. Yeni neslin gençlerine göre, bilinen anlamda özgün dil kursları, artık demode olmuş durumda ve yalnızca sosyalleşmek için ve fotoğraflarının çekimleri nedeniyle kurulmuş bir kurstan ibarettir. “Eski toprak”lara göre ise, gerekli olan tüm donanım ve kadronun yer aldığı, yerinde teşhis, tespit ve incelemenin yapılabildiği, bir kurum veya kuruluştur.

 

Öngün Dil Kursları; eski insanlara göre gözle görülüp yapılan takip ve incelemeler herhangi bir geçmişe yönelik kusur veya yanlışlarının araştırılabilmesi nedeniyle örgün kurslar daha mantıklı ve güvenilir gelmektedir. Aynı şekilde genç nesil ve özellikle belirli bir işte çalışanlar için, online dil kursu bulunmaz bir nimet pozisyonundadır. Çünkü istenilen ve boş kalınan saatlerde ister mobil cihazlardan, ister evlerdeki bilgisayar ve İnternet kurs bilgilerine ulaşılabilmekte, bu da ayrı bir avantaj noktasıdır..

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× aklındakini sorabilirsin...