Yabancı Öğretmenin Faydaları

Yabancı Öğretmenin Faydaları

“Native Speaker” Anlamı Nedir, Faydaları Nelerdir?

Günümüzde yabancı dil bilmenin önemi oldukça fazladır. Yakın geçmişte üniversite mezunu bulmak zorken, günümüzde toplumumuzun büyük bir kısmını üniversite mezunları kaplamaktadır. Aynı şekilde günümüzde işe girmek isteyen ve diğer iş adaylarının önüne geçmek isteyen kişilerin bir şekilde ekstra bulmaları gerekmektedir. Bu sebeple de, son yıllarda İngilizce eğitim veren kuruluşlara büyük rağbet edilmektedir. Yabancı dili en etkili bir biçimde öğrenmek için de, en mantıklı ve etkili yol native speaker öğretmenden eğitim almaktan geçmektedir.

“Native Speaker” Anlamı

“Native Speaker” kavramının anlamı, yabancı dil eğitimi veren eğitmenin, öğretmekte olduğu dili sonradan öğrenmediği anlamına gelmektedir. Yani yabancı dil eğitimi veren öğretmenin, öğrettiği dilin anadili olması demektir. Native Speaker, ne kadar küçük yaşta o dili öğrenirse öğrensin, doğumundan itibaren anne ve babasından o dilin eğitimini almamışsa bir native speaker olamaz. Native Speaker olabilmek için sonradan öğrenilen bir dil söz konusu olmamalıdır. Native Speaker olan bir eğitmenden yabancı dil eğitimi almanın birçok faydaları bulunmaktadır.

 

“Native Speaker” Öğretmenin Faydaları

  1. En belirgin ve en önemli avantajı, eğitimi veren öğretmenin kendi anadili olması sebebiyle, öğrencinin konuşması sırasında yapacağı telaffuz hatalarını anında fark ederek en kısa sürede düzeltebilmesi, aksan ve kelime telaffuzlarının kişinin konuşmasına tam olarak işlenmeden düzeltme şansı vermesidir.
  2. En belirgin ve en önemli avantajlarından bir tanesi de konuşma aksanıdır. Düz mantık olarak, bir dil nasıl öğrenilirse o şekilde dile yerleşir ve konuşma dili bu haliyle şekillenir. Örnek vermek gerekirse; Trakyalı bir aile ve ortamda yetişen bir kişinin Trakya şivesi ile konuşmasıdır. Öğrenilen dili şivesiz, aksansız ve net bir şekilde konuşan bir native speaker öğretmenden öğrenilmesi ve yeterli egzersizin yapılması halinde, konuşma diliniz adeta kendi anadilinizi konuşurcasına net ve anlaşılır olabilecektir.
  3. Native Speaker öğretmenden dil öğrenmenin bir diğer faydası ise, native speaker öğretmenden yalnızca konuştuğu dili değil, aynı zamanda konuşulan dilin yaşandığı coğrafyada yaşayan insanları da tanımanıza olanak tanımasıdır. Bir İngiliz native speaker öğretmenden, İngilizceyi öğrenirken, aynı zamanda öğretmenle kurulan sohbet, ilişki ve etkileşim ile aynı zamanda İngiliz kültürünü de kapmış olursunuz. Yaşanılan yerin tarih bilgisi, insanların sosyal ilişkilerdeki tavırları, toplumsal etik kuralları gibi konulara hakim olursunuz. Bu konularda hakim olmanız da sizin yalnızca yabancı dil öğrenmenize değil, aynı zamanda o toplumda yaşayan insanlarla karşılaşmanız halinde iletişim bilginizi de üst seviyelere taşıyacaktır.
  4. Yabancı dil konusunda, toplumumuzda yaşanan en büyük problemlerden bir tanesi de iletişim kurmaktır. Eğitim sistemimizde yabancı dil eğitimi almaktayız. Hatta sınavlarda harikalar yaratılmaktadır. Buna rağmen üst düzey notlar alan bir kişi bile zaman geliyor ve yabancı uyruklu bir kişi ile konuşmaktan imtina ediyor. Bunun nedenleri arasında çekingenlik, korku, utanma duyguları yer almaktadır. Yanlış konuşmaktan, kekelemekten çekinmekteyiz. Native speaker öğretmen ile bu korkuların üstesinden de aynı zamanda gelmiş oluyoruz. Çünkü native speaker öğretmenden ders alırken aynı zamanda yabancı bir kişi ile de sürekli dialog halinde bulunmamız sebebi ile konuşma ya da iletişim kurmada yaşanılan sıkıntıların da önüne geçilmiş olmaktadır.
  5. Native speaker öğretmen, anadilini öğrettiği için, eğitim sistemimizdeki gibi bir dilekçe ağzı ile değil, günlük konuşma tarzında öğretecektir. Böylelikle konuşma pratiği ve günlük konuşma tarz ve adabını öğretmektedir. Bir bebeğe yaşadığı toplumun anadilinin öğretilmesi gibi, bir native speaker öğretmen de basitten zora doğru ilerleyen adımlar halinde yabancı dili öğrencilerine öğretmektedir.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× aklındakini sorabilirsin...